Undervisning og formidling

Skal lærerne selv betale deres læremidler?

Kategori: Lærerundersøgelsen

  • Skal lærerne selv betale deres læremidler?

    Debatten om, hvorvidt lærerne selv skal betale for deres læremidler er principiel og vigtig. Og den handler ikke kun om økonomi.  Min kone er sygeplejerske og arbejder på et af Danmarks større sygehuse.  I sit arbejde med patienterne føler hun ofte, at hun ikke får stillet de rigtige ressourcer til rådighed.  Det starter ofte ud…

  • Lyt til lærerne – de er en af nøglerne til en bedre skole!

    Ingen skolestart uden folk, der gør sig kloge på skolen og det, der foregår rundt om i landets klasselokaler. I år har to ting indtil videre overrasket mig. Desværre ikke positivt. For begge eksempler er tilfælde, hvor man i mine øjne glemmer alle dem, der hver dag gør en kæmpe indsats for at vores børn…