Undervisning og formidling

Lærerundersøgelsen 2023 – baggrunden

Lærerundersøgelsen startede som en fiks idé tilbage i 2022. Her undrede det mig, at så mange diskuterede noget skolerelateret uden at spørge dem, der arbejdede i skolen.

Lærerundersøgelsen 2023 - baggrunden
En kæmpe succes, hvis du spørger mig

Tilbage i 2022 var målet at få 500 lærere til at svare. Efter kort tid gik det op for mig, at jeg ville få mange flere svar.

Da jeg nåede 2314 besvarelser af de 16 spørgsmål, stoppede jeg undersøgelsen.

“Det er jo ikke forskning” fik jeg hurtigt at vide.

Men det har jeg heller aldrig påstået. For det har aldrig været formålet med undersøgelsen.

Hvorfor er der (stadig) ingen, der spørger lærerne?

2023 kom desværre til at ligne det foregående år på et lidt trist område. Jeg oplevede igen forskere, politikere mm. havde travlt med at udtale sig om en virkelighed i skolen, som jeg ikke kan genkende.

Det var heller ikke den virkelighed de lærere, pædagoger og skoleledere, som jeg mødte via arbejdet, kunne genkende.

Amy Hirschi, Unsplash
På den igen – med ændrede spørgsmål

De 16 spørgsmål blev til 9 spændende artikler, der kom vidt omkring livet som lærer.

Bl.a. en artikel om den gennemsnitlige lærer, som jeg kaldte Mette (se billedet). Her kan du danne dig et hurtigt overblik over, hvordan en lærer var ud tilbage i 2022.

Men der manglede svar på en del ting.

Det kunne jeg selv se, men flere spurgte også. Fx om jeg havde stillet spørgsmål om mobilpolitikker.

Derfor ændrede jeg lidt i spørgsmålene og tilføjede nyt. På den måde endte det med 17 spørgsmål (reelt 21 fordi spørgsmål nummer 10 består af fire spørgsmål).

Noget sværere at få svar i år

Målet for 2023-undersøgelsen var igen 500, selvom jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg da håbede på at komme tæt på de 2314 besvarelser igen.

Så mange besvarelser blev det desværre ikke til. En af årsagerne kan være, at knap så mange lærere ønskede at deltage.

En anden årsag kan være, at Facebook har ændret måden opslag kommer ud til folk på (det har de gjort for at virksomheder til at betale mere, men jeg har ingen penge brugt).

Hvad end grunden er, så nåede jeg op på 1308 svar, hvilket jeg fint tilfreds med.

Husk på, at når Gallup laver deres undersøgelser fx op til folketingsvalg, så får de “kun” svar fra 1004 personer.

En kæmpe tak!

Jeg vil meget gerne takke de 1308 lærere, der gav sig tid til at svare. I den forbindelse også en tak herfra til dem, der delte mine opslag, kommenterede og gav feedback undervejs eller opfordrede kollegaer til at svare.

Også tak til dem, der gav mig sparring på udvalget af spørgsmål og kom med ønsker.

Der skal også lyde en tak til de tre personer, der offentligt kritiserede min undersøgelse.

Kildekritik er jo vigtigt og jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at uddybe og forklare nærmere.

I overblikket finder du de artikler, som det er blevet til med udgangspunkt i Lærerundersøgelsen 2023.

Tak fordi du læste med.