Undervisning og formidling

Lad os starte ud med det positive og se på, hvad lærerne holder mest af ved deres arbejde.

90% af alle lærerne
Hvad holder lærerne mest af ved deres arbejde?

De første spørgsmål i undersøgelse handler fx om arbejdstid, anciennitet, klassetrin m.m..

Bl.a. for at blive klogere på, hvor der er forskel alt efter, hvilke trin lærerne underviser på (med 36% er der en lille overvægt af mellemtrinslærere, der har deltaget).

Det lader ikke til, at der de store udsving ift. spørgsmål nummer fire: Hvilke to ting holder du mest af ved dit arbejde?

Valgmulighederne var:

  • Den daglige kontakt med elever.
  • Teamsamarbejdet omkring klassen/-erne.
  • Sparringen med ledelsen.
  • Skole-hjemsamarbejdet.
  • Kollegerne.
  • At forberede undervisningen*.

*som det fremgår længere nede, så kom denne mulighed først på efter lidt tid.

Med 90% har vi en klar vinder!

På tværs af fx de årgange, der undervises i. Det antal år lærerne har arbejdet som lærere og alle de andre faktorer, jeg har kunnet indtænke, er der én klar vinder:

Den daglig kontakt med eleverne er blevet valgt af 90% af deltagerne i dette års undersøgelse.

Tallet startede dog ud højere (sidste år var det oppe på 94%), men faldt en smule desto flere svar, der rullede ind.

Men ikke desto mindre sender det stadig et tydeligt signal om, hvorfor folk vælger at blive lærer.

Kollegerne er tydeligvis også vigtige

Nu tør jeg ikke bruge tallene til at aflive den privatpraktiserende lærer, men når 62% svarer “kollegerne” på spørgsmålet, så sender det for mig et tydeligt signal om, at lærerne gerne vil hinanden derude.

Jeg har nu heller aldrig været på en skole, hvor jeg ikke fornemmede en virkelig god energi medarbejderne imellem. Selvfølgelig kan der være uenigheder og knaster, men alt i alt lader det til, at lærerne derude er glade for hinanden.

Intet jag i lag

Det tyder årets 3. plads også på.

På flere skoler fylder arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, eller hvad teamsamarbejdet ellers kaldes en del. Derfor var jeg nysgerrig på, hvor meget det ville fylde for lærerne, når de skulle vælge to ting, de holder mest af ved jobbet.

Og her har 22% af deltagerne valgt at svare “teamsamarbejdet omkring klassen/-erne”, hvilket placerer teamsamarbejde på 3. pladsen.

Byttet lidt rundt, eller?

Årets første overraskelse er, hvor meget de tal har ændret sig ift. sidste års undersøgelse. Her svarede 42% teamsamarbejdet mens “kun” 30% valgte kollegerne.

Nu er det jo ikke sikkert, at de samme lærere har svaret. Men jeg finder stadig forskellen påfaldende.

Skoleleder – scroll videre, intet at se her

I lyset af mit arbejde på skoler, hvor jeg ofte taler med både ledere og medarbejdere, har jeg fyldt lidt flere spørgsmål om netop samspillet med skolelederne ind i undersøgelsen denne gang.

Svarmuligheden “Sparringen med ledelsen” var dog også med sidste år, hvor den fik lidt flere procenter, end de 2,4%, som det endte på i år.

En forholdsvist lavt tal, der dog skal ses i lyset af, at de jo kun måtte vælge to ting og de fleste nok trods alt er mere i daglig kontakt med eleverne og kollegerne omkring klasserne.

Samspillet mellem lærerne og skolens ledelse kommer du til at blive klogere på i kommende artikler.

Forældrene har også taget et fald i popularitet

Tallet her skal igen ses i lyset af, hvad lærernes kerneopgave er.

Ikke desto mindre er antallet af respondenter, der har valgt “skole-hjemsamarbejdet” som den ene af de to favoritter ved jobbet, faldet fra 4,3% til 2,5%.

Samarbejdet med forældrene er vigtigt og derfor er det også godt at se (hov – må lige advare, men her kommer en lille spoiler!), at skole-hjemsamarbejdet også fylder mindre, når det gælder lærernes største udfordringer, men mere om det i næste artikel.

Én faktor, der nok har betydet ændringer i en del tal ift. sidste år

Kort inde i indhentningen af data var en lærer så venlig at kommentere på et af de opslag, hvor jeg på Facebook linkede til undersøgelsen. Vedkommende ønskede en valgmulighed mere: Forberedelse af undervisningen.

Den skyndte jeg mig at tilføje, hvilket betyder, at de første knap 275 respondenter ikke havde den mulighed.

324 greb efterfølgende muligheden og valgte forberedelse som en af deres to favoritter. Det svarer til 25%.

Fire kommentarer, du lige skal have med

Jeg forsøgte, så godt jeg kunne, at gemme nogle af de gode kommentarer, der kom bl.a. i kommentarsporet på de sociale medier. Dem vil jeg lige dele et par af med dig, da jeg tænker, at der ligger nogle fine historier og tanker bag de uddybninger af svaret, der fulgte med

  • At berige eleverne med undren og viden.
  • Friheden til at skabe tværfaglige undervisningsforløb, der involverer musik, billedkunst og madkundskab. Oplever, at det er meget motiverende for eleverne, og forløbene huskes.
  • Planlægning med 1 bestemt kollega.
  • Alt det nye jeg ofte selv lærer inden for de faglige områder.

Jeg håber, at den bestemte kollega, der tænkes på, værdsætter det pågældende samarbejde ligeså højt.

Og så begejstres jeg ved tanken om selv at lære nyt, når man underviser. Det må også kunne mærkes på elevernes motivation, hvis det foregår på en god måde og man som lærer er åben omkring det.

Kan du genkende billedet?

Nu ved jeg ret beset ikke, om du er skoleleder, lærer eller pædagog. Men jeg antager, at du har læst med så langt fordi skolen og livet på og omkring den interesserer dig.

Derfor kan du måske også genkende de svar, som lærerne har givet?

Af Anders Peter Nielsen, januar 2023.

Er du nysgerrig på mere og vil være sikker på ikke at gå glip af næste artikel, så skriv dig op til mit nyhedsbrev: