Undervisning og formidling

Hvordan er livet som skoleleder?

Er du også nysgerrig på, hvordan det er at være skoleleder? 

I og med, at du læser med, så er der en vis sandsynlighed for, at det er tilfældet. 

Nu er jeg ikke skoleleder, men taler med en del. Både om løst og fast, men også om deres arbejdsopgaver og forskellige processer på deres skole. 

Så jeg ved en smule, men bliver også hele tiden nysgerrig på mere. 

Tag nu debatten om den danske skole, hvor skoleledernes rolle fylder en del og Skolelederforeningen har en vigtig stemme.

Hvorfor fylder det ikke mere, hvordan det rent faktisk er at være skoleleder? 

Hvad skal du vide om livet som skoleleder?
Hvordan er livet som skoleleder?

Uha – der er mange ting, som jeg er nysgerrig på. Flere mellemregninger, som jeg har manglet i dialogen om fx flere to-lærertimer og professionelle læringsfællesskaber.

Mellemregninger der både kan bruges til at se på, om der er de fornødne redskaber og muligheder. 

Men også mellemregninger, så du og jeg kan få et bedre indblik i, hvad der rør sig på landets skoler.  

21 spørgsmål fordelt på 4 områder

Én ting var jeg klar over fra start: Der skulle ikke være for mange spørgsmål! 

At vælge de helt rigtige spørgsmål til sådan en undersøgelse er ikke let. Især ikke, hvis målet er at have få, men rigtigt gode spørgsmål. 

Derfor vendte jeg det lidt på hovedet og tænkte i stedet – hvilke områder af skoleledernes hverdag er det, jeg er nysgerrig på. 

Det førte til de fire grupper, som spørgsmålene er inddelt i: 

Under udvælgelsen spurgte jeg et par skoleledere fra forskellige steder i landet, der var med til at give god sparring.

Sammen fik vi skåret det ned til 21 spørgsmål, der gerne skulle hjælpe med at danne et billede af hvordan livet er som skoleleder.

 1. Hvilken skoleform er du leder i?
 2. Hvilken titel har du?
 3. Hvor længe har du været skoleleder? / Hvor længe har du arbejdet med skoleledelse?
 4. Hvad var du, før du blev skoleleder?
 5. Hvilke to ting holder du mest af ved dit arbejde? (vælg to muligheder).
 6. Hvad er de største udfordringer ved jobbet som skoleleder? (vælg to muligheder).
 7. Får du den nødvendige støtte og de nødvendige ressourcer til at udføre dine opgaver?
 8. I hvilken grad opfatter du din ledelsesopgave som en del af en fælleskommunal retning?
 9. Hvilken støtte kunne gøre dit arbejde lettere for dig? (vælg to).
 10. Hvornår var du sidst på kursus/efteruddannelse?
 11. Da du sidst var på et kursus, var det..
 12. Hvornår har du sidst lavet en aftale med en medarbejder om at komme ud for at observere vedkommendes arbejde?
 13. Hvor ofte taler du om undervisning, relationsarbejde mm. med den enkelte lærer/pædagog?
 14. Hvilke initiativer har I taget for at understøtte lærerne og pædagogernes faglige udvikling og forbedre undervisningskvaliteten?
 15. Hvordan fremmer du/I en fællesskabende og positiv skolekultur blandt både elever og medarbejdere?
 16. Hvordan arbejder I med teamudvikling på din skole?
 17. Hvordan måler I skolens præstationer og succes?
 18. Hvordan arbejder I med at styrke elevernes trivsel og mentale sundhed? (vælg de to mest benyttede).
 19. På hvilke måder inddrages eleverne i udviklingen af skolen? (vælg gerne flere).
 20. Har I planer om at implementere nye initiativer eller tiltag i den kommende fremtid? (i så fald hvilke).
 21. Hvis du/I fik en ekstra pose penge, hvilke to områder ville du/I så prioritere at bruge dem på?
Skolederundersøgelsen – datagrundlag og validitet

Da jeg lavede Lærerundersøgelsen var besvarelser fra 382 lærere nok. Ud fra samme regnemetode ville jeg skulle bruge omtrent det samme antal skoleledere for at kunne sige, at datagrundlaget var repræsentativt med en fejlmargin på 5%.

Udfordringen blev nu at finde alle de skoleledere. 

Det skulle vise sig at være mere vanskeligt, end som så. Flere gode kræfter hjalp med at dele budskabet om undersøgelsen både via mail og LinkedIn. 

Alligevel nåede jeg ikke det ønskede antal svar. 

Men jeg er nu også godt tilfreds med de 152 svar, som jeg fik!

For det er ikke forskning, jeg bedriver. Men en undersøgelse af, hvordan forskellige mennesker oplever deres arbejde.  

Derfor vil jeg ikke påstå, at mine resultater er repræsentative. Alligevel deler jeg svarene fra hele landet (og en enkelt fra Sydslesvig) dem med dig. For måske kan du genkende dig selv i dem? 

Om ikke andet, så kan svarene gøre os en smule klogere.

Det svarede skolelederne

Nu bliver du måske lidt skuffet. 

Denne artikel kommer nemlig ikke til at indeholde de mange svar på de 21 spørgsmål. I så fald ville den blive alt for lang. Svarene fortjener mere plads, derfor kommer der flere artikler.

Her “nøjes” vi kort med at se på de første fire spørgsmål, der fortæller os lidt om deltagerne. 

Fx arbejder 123 af dem i folkeskolen, hvilket svarer til 81,5% af deltagerne. 

Lidt over halvdelen af deltagerne har titlen skoleleder, mens 27% er afdelingsledere, 6,5% er pædagogiske ledere, 5% er faglige ledere. En enkelt konstitueret leder og en distriktsleder har også deltaget.   

31% af deltagerne har været ledere i 0-5 år, mens 33% har været det i 5-10 år. 18% af deltagerne har været ledere i 15 år eller mere. 

Her kan du med rette indvende, at jeg jo kun har benyttet LinkedIn, hvilket måske påvirker disse tal, hvis vi antager, at yngre ledere er mere aktive på netop LinkedIn. 

Vi slutter denne artikel med et af de spørgsmål, som jeg var særligt nysgerrig på.

Nemlig det om, hvad de lavede før de blev ledere. Her svarer 22 af deltagerne, hvilket svarer til 14,5%, “andet”, mens 87% svarede lærer. Resten har været pædagog, før de blev skoleleder.  

Tak til dem, der har svaret – og hjulpet!

Til sidst vil jeg gerne takke alle de ledere, der deltog! 

Samt de venlige sjæle, der gjorde en stor indsat for at udbrede kendskabet til undersøgelsen og få flest muligt til at svare🙏

Ift. den næste artikel med fokus på spørgsmålet om, hvad de holder mest af ved jobbet som skoleleder, kan jeg allerede nu godt afsløre, at 68% har svaret “Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne.”. 

Hvordan de andre svar fordeler sig, det må du læse i den næste artikel, hvor du bliver endnu klogere på, hvad der er vigtigt for skoleleder på en tilfældig skole i Danmark anno 2023.

p.s. vil du være sikker på at få seneste nyt om skolelederundersøgelsen, så skriv dig op her: