Undervisning og formidling

Hvad er vigtigt for en skoleleder?

I forrige artikel gik jeg lidt hurtigt over de fire første spørgsmål i undersøgelsen

Det betyder, at vi i denne artikel kan koncentrere os om at blive klogere på spørgsmålet: Hvad er vigtig for en skoleleder?

Vi starter med at se på, hvad skolelederne holder mest af ved deres arbejde.

Deltagerne fik en række valgmuligheder og blev bedt om at vælge de to, som de mente var dem, der holdt mest af ved deres arbejde.

 • Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne.
 • Udvikling af de enkelte medarbejdere.
 • Administration (skema, fagfordeling).
 • Økonomi.
 • Faglig sparring med andre ledere/ledelsesteamet.
 • Mødet med eleverne.
 • Forældresamarbejdet.
 • Politikerne og deres krav til skolen.
 • Medierne og omtalen af skolen.
 • Udvikling af undervisning.

 • Andet (hvor de selv kunne skrive)

Måske har du allerede besvaret spørgsmålet, men ellers kan du jo lige bruge 30 sekunder på at overveje, hvad du ville vælge.

64% af lederne holder mest af…

I en tid, hvor fokus er på teamsamarbejde, professionelle læringsfællesskaber og hvad det ellers bliver kaldt rundt om i landet. Derfor er det heldigt, at 97 af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de holder af “Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne”. 

Hvad er vigtigt for en skoleleder?

Flere undersøgelser viser, hvor væsentligt teamsamarbejdet er, hvis vi for alvor skal lykkes med vores opgaver. 

Og selvom 42,2% af lærerne (i Lærerundersøgelsen) valgte “teamsamarbejde” som noget af det, de holder mest af, kommer det gode teamsamarbejde desværre ikke af sig selv. 

Det er jeg sikker på, at de 64% af lederne, der har valgt dette svar, også er klar over.   

Jeg oplever fx mange skoleledere, der er opmærksomme og nysgerrige på deres rolle i arbejdet med teamsamarbejde og teamstrukturer på skoler landet over. 

Skolelederen er ikke en ensom majestæt

Teamsamarbejde lader ikke til at være noget, som lederne tænker kun er for deres medarbejdere. 

Andenpladsen på listen over de mest populære ting er nemlig Faglig sparring med andre ledere/ledelsesteamet”, som 39% af dem angiver som det, de holder mest af. 

Om sparringen mest foregår i teamet på skolen, eller med andre ledere i fx kommunen, fortæller svarene ikke noget om. 

Når jeg taler med skoleledere, så lader det til, at der er meget tæt dialog og brug af hinandens kompetencer i ledelsesteamet. Og der er en vilje efter at blive endnu bedre til at samarbejde om ledelsesopgaven. 

I det anekdotiske hjørne kan jeg fortælle, at jeg har hørt fra flere skoleledere, at de rundsender mit nyhedsbrev til andre i ledelsen – det er jo også en form for samarbejde😉. 

Eleverne fylder også en del

Som skoleleder kan man måske føle, at man er kommet lidt for langt væk fra eleverne. Om det er tilfældet for deltagerne i undersøgelsen, kan jeg selvfølgelig ikke sige noget om. 

Men jeg kan fortælle dig, hvor mange af skolelederne, der har svaret, at mødet med eleverne er vigtigt for dem. 

Det har 53 af dem, hvilket svarer til 35% af deltagerne. Jeg håber meget, at mødet her fx handler om en morgenrunde, morgensang og gåture rundt på skolen. Den slags, hvor eleverne møder skolelederen i rolige situationer, hvor relationerne kan dannes og styrkes. 

Sådan møder jeg fx stort set hver morgen en eller flere fra ledelsen på mine børns skole. Det møde kan jeg se betyder noget for eleverne – og for lederne. 

En af lederne har valgt at uddybe ved at svare “Ledelse af udvikling af elevernes læring og trivsel herunder uv og fritid”. Og det er en god påmindelse om, at fokus behøver nemlig ikke kun være på undervisningen i skoletiden. 

Skolelederen og undervisningen

Jeg oplever ret stor forskel på, hvor meget ledelsen rundt om på landets skoler blander sig i, hvordan og i hvad, der bliver undervist.

Lærerne har jo selvfølgelig deres metodefrihed, men jeg ville gerne vide noget om, hvordan en typisk skoleleder ser sin rolle her. 

Og jeg må indrømme, at jeg blev overrasket. 50 af deltagerne har nemlig svaret “Udvikling af undervisning” som en af de to ting, de er mest glade for. Det svarer til 33%. 

Godt at vide, at så mange skoleledere har fokus på god undervisning! 

De mindre populære områder

Du så måske de valgmuligheder, der kunne vælges imellem, længere oppe i teksten? 

Der er nogle stykker tilbage, der alle lå forholdsvist lavt. Fx økonomi (3% havde valgt det), administration (5%) og politikerne og deres krav (2%). 

I den lave ende finder vi også forældresamarbejdet, der er blevet valgt af 4,5%.

Her minder skoleledernes svar en del om de svar, som lærerne gav tidligere på året. Her valgte 4,3% af lærerne forældresamarbejdet som en af de to ting, de holder mest af ved deres arbejde. 

Hvorfor overhovedet taget de mindre populære områder med i artiklen her?

Det vil give mening, når du læser den næste artikel, der fokuserer på, hvilke udfordringer skolelederne oplever i deres hverdag. 

Fester betyder måske mere, end vi lige tror? 

Til sidst skal du lige have en lille perle, jeg fandt i besvarelserne, med. Enkelte af lederne har nemlig valgt muligheden med selv at udfylde et område, som de holder mest af.  

Især et af disse svar fik mig til at trække på smilebåndet. Det lyder nemlig kort og godt: “Festerne med hele skolen”.

Det gode svar med festerne er oplagt at have i baghovedet, når du læser om de udfordringer, der også er ved jobbet, når du i næste artikel får et indblik i de mere negative sider ved jobbet som skoleleder.

p.s. vil du være sikker på at få seneste nyt om skolelederundersøgelsen, så skriv dig op her: