Undervisning og formidling

REMAP (en planlægningsmodel)

REMAP er en planlægningsmodel, som jeg fik præsenteret for snart mange år siden af Weston Kieschnick på et kursus jeg deltog i.

Modellen er simpel og lige at gå til. Og så er modellens trin en god påmindelse om, hvad du skal huske, når du planlægger din undervisning.

Weston er for øvrigt amerikaner, så er de ord, som hvert bogstav i REMAP repræsenterer, er engelske.

Efter gennemgangen af hvert bogstav finder du en printbar version med og uden forklaring.

R: review

I opstarten af forløbet skal du fokusere på, hvad dine elever ved om emnet i forvejen. Måske har de fået undervisning og noget tilsvarende tidligere, eller i et andet fag.

Det kan også være, at det er noget aktuelt, som de måske har hørt om i nyhederne. Mulighederne er mange.

Du har mange muligheder, når det handler om at finde ud af, hvad dine elever ved på forhånd. Fx kan du spørge dem, men er du nysgerrig på lidt anderledes måder, så finder du inspiration på siden den gode start (kommer snart).

E: engage

Når vi taler om god undervisning, så kommer vi ikke udenom at tale om elevernes engagement. Det er det, du skal have fokus på i denne del af forløbet.

Hvordan får du bedst dine elever til at gå engagerede og motiverede til arbejdet – er det fx ved at overraske dem, udfordre dem eller komme ind udklædt og vække deres nysgerrighed.

Mulighederne er mange. Jeg har samlet nogle forslag til dig på siden sådan skaber du engagement hos dine elever (kommer snart).

M: model

Nu er det snart tid til, at dine elever skal ud og arbejde selv (ovenstående har altså ikke taget specielt lang tid). Men først skal du vise dem, hvordan det ønskede ud resultat kan se ud.

Alt efter hvilket fag du planlægger undervisningen i, eller hvad end der er én eller flere rigtige måder at gøre tingene på, så er det altid smart at vise eleverne, hvordan du forventer du skal gøre.

A: assist

Delen her ligger i forlængelse af forrige fase. Nu er din opgave som lærer at assistere dine elever bedst muligt, så de kommer så tæt på det forventede resultat de kan. Vel at mærke uden du laver arbejdet for dem.

I planlægningsfasen er det oplagt, at de tænker forskellige hjælpemidler, artefakter, ekstra ressourcer og andet ind, så du har “værktøjskassen” klar, når dine elever beder om din hjælp.

P: prove

Undervejs i processen er det vigtigt, at du løbende evaluerer og giver eleverne feedback, så de lykkes med opgaven. Sidste del af modellen her handler netop om, at de får lov til at vise, at de er lykkedes.

Overvej nøje, hvordan du sikrer mest mulig variation i løbet af skoleåret samtidig med, at du sørger for at eleverne fx oplever at skulle vise deres arbejde frem for et autentisk publikum (det kan fx være forældre eller andre elever).

Som en del af mit materiale om evaluering, har jeg samlet nogle eksempler på evalueringsøvelser, der helt sikkert vil kunne bruges i din undervisning.

Lige til at printe:
En anderledes måde at undervise

For nogle vil REMAP opleves som en anderledes måde at undervise på. Fx lægger modellen op til, at lave undervisning, hvor eleverne kan løse opgaver på flere forskellige måder.

Det passer i mine øjne fint med indholdet i rapporten Motiverende undervisning – ifølge eleverne (2024), hvor 41% af de adspurgte elever ønsker flere opgaver, der ikke skal løses på én måde.

En anderledes lærerrolle

Vi har i snart mange år talt om “den nye lærerrolle”. Så vidt jeg har forstået er det en mere faciliterende rolle, hvor du ikke længere skal være den alvidende lærer. Denne nye lærerrolle kommer især til udtryk i “assist” delen af REMAP. Som underviser skal du nemlig træde et par skridt tilbage og lade eleverne komme mere på banen.

For nogle er det en selvfølge, men jeg oplever stadig undren og usikkerhed omkring det, når jeg er rundt på skoler og præsentere REMAP.