Undervisning og formidling

Skolelederundersøgelsen – en opsummering

I en tid præget af hurtige forandringer i uddannelsessektoren står skoleledere over for både nye udfordringer og muligheder. Nogle af disse kan føles som et pres udefra. Mens andre opgaver måske nærmere føles som noget af det, der gør det spændende at være skoleleder.

Jeg ved det ikke. 

Bl.a. at den simple årsag, at jeg ikke er skoleleder. 

Men jeg er nysgerrig på skole og derfor også på skoleledelse. 

Et indblik i en kompleks verden

Ideen med Skolelederundersøgelsen var netop at blive klogere på skoleledernes komplekse verden i Danmark anno 2023. Med hjælp fra gode kræfter fik jeg skåret min nysgerrighed ind til benet. 

21 spørgsmål blev det til.

Spørgsmål, der dykker ned i ledernes hverdag med at drive skole, deres strategier og ikke mindst fremtidige visioner og drømme. Fra den daglige administration til det mere dybdegående pædagogiske arbejde, forældre- og elevinddragelse og samarbejdet med lærere og pædagogerne.

8 artikler blev det til

Lad mig være ærlig fra starten: Jeg fik ikke det antal svar, som jeg havde håbet på. I lyset af antallet af skoleledere i Danmark, skulle jeg bruge svar fra 384 for at kunne sige, at min undersøgelse er repræsentativ. Jeg fik desværre kun 152 besvarelser. 

Men jeg besluttede mig alligevel for at lave den planlagte gennemgang af svarene, hvilket er blevet til 8 artikler, som jeg har udgivet.

Hvilket indblik fik jeg så? 

At gennemgå skoleledernes svar, omend excel har hjulpet, har både taget tid, men også været en spændende proces.

Jeg vidste jo allerede noget om skoleledelse. Men arbejdet med undersøgelsen har også åbnet mine øjne for andre elementer af det brede spektrum af ansvarsopgaver skolelederne har.

Fx blev jeg af en skoleleder mindet om, hvor meget energi og økonomi, der bruges på vedligehold af computere. 

Ej blot til pynt

I de mange svar og i dialogen med nogle af dem, der har tilkendegivet, at de har deltaget i undersøgelsen, er det tydeligt, at især et budskab er vigtigt at få igennem:

Skoleledere er ikke blot administratorer; de er visionære, pædagogiske innovatører og nøglepersoner i at forme skolens kultur og uddannelsesmæssige retning.

At være skoleleder kræver en stor forståelse af både de operationelle og de pædagogiske aspekter af livet i og omkring skolen.

Skolelederundersøgelsen - en opsummering
Styrmand, navigatør og  inspirator

I svarmønstrene er det også tydeligt at se, hvordan skoleledere dagligt står med en række større og mindre udfordringer. Som ledere skal de kunne navigere og styre dem selv, medarbejderne, eleverne (ja hele skolen) i et komplekst miljø.

Et miljø præget af politiske reformer og ønsker, faglige krav, budgetbegrænsninger, og teknologiske ændringer. 

Alt dette samtidig med det forventes, at de selv er opdateret med de seneste pædagogiske trends og forskning. Hvordan skal de ellers inspirere medarbejderne og dermed sikre en høj kvalitet af undervisningen og trivsel blandt personale og medarbejdere. 

Et stærkt samarbejde med alle skolens interessenter

En ikke uvæsentligt del af skolelederens arbejde er at opbygge og vedligeholde et stærkt samarbejde med lærerne og pædagogerne. Skolelederen får i dette samarbejde opgaven, i fællesskab med andre, at udvikle strategier for faglig udvikling, teambuilding, og effektiv kommunikation.

Her er det tydeligt at se et ønske om mere fokus på, hvad det kræver af støtte og ressourcer for at fremme et miljø, hvor lærere og pædagogerne føler sig understøttet og værdsat. Og hvor eleverne trives.

Skolelederen som brobygger

Skolelederne spiller også en vigtig rolle, når vi taler elevtrivsel og -inddragelse. Fokus er ikke kun på at sikre, at eleverne får en uddannelse, men også på at eleverne udvikler sig til hele mennesker. Her er skolelederen ofte brobygger mellem forskellige interessenter, herunder forældre, lokalsamfundet, og andre uddannelsesinstitutioner..

Samarbejde lader til at være nøglen til succes

Noget, der tydeligt skinner igennem, er fokus på samarbejde. Både det mellem lederne på skolen, lederne på andre skoler i kommunen og mellem skoleledere og medarbejdere.

Men skolelederne har også øje for vigtigheden af et godt samarbejde medarbejderne imellem, hvilket er skønt at se. For det er i mine øjne også en af nøgler til at få succes som skole; medarbejdere, der trives og udvikler sig i fællesskab. 

Hvordan støtter vi så lederne bedst?

Støtten til skoleledere fra alle parter omkring dem (kommuner, politikere, medarbejdere, forældre mm..) er vigtigt for at de lykkes. Og her kommer og ønskes støtten i mange former. Fx den lavpraktiske i form af mere økonomi. Men også håb om mere støtte i form af dialog, sparring og mulighed for professionel udvikling af den enkelte skoleleder eller lederteamet på skolen. 

Jeg kunne blive ved, men alting har en ende..

I de mange artikler, der tager udgangspunkt i Skolelederundersøgelsen, har jeg set nærmere på skoleledelsens mange facetter anno 2023.

Du har måske læst med og er blevet klogere på skoleledernes daglige udfordringer? På vigtigheden af samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, støtten til skolelederne og inddragelsen af eleverne i arbejdet med at udvikle skolen? 

For mig står det, efter arbejdet med undersøgelsen, endnu tydeligere, at skoleledere ikke blot er administratorer. De er visionære, pædagogiske innovatører og nøglepersoner i at forme skolens kultur og uddannelsesmæssige retning. Og så har de et arbejde, der kræver en stor forståelse af både de operationelle og de pædagogiske aspekter af skolelivet.

Heldigvis lader de også til at være opmærksomme på, at en god skole er noget, der skabes i samspil med de mange andre grupper i og omkring skolen. 

De sidste ord

For lige at runde godt af, så vil jeg starte med at takke dig.

Bl.a. fordi du har læst med så langt. Det tyder på, at du også har en interesse i skolen og den verden, hvor ledere, lærere, pædagoger og elever mødes og udvikler sig sammen (næsten) hver dag. 

Og så vil jeg endnu en gang takke alle dem, der besvarede mine spørgsmål. For ikke at glemme de skoleledere m.fl., der gav god sparring i udarbejdelsen af undersøgelsen.

Et sidste spørgsmål, eller måske nærmere en opfordring: Vil du følge med i, hvad jeg ellers går og laver?

Så er mit nyhedsbrev noget for dig: