Undervisning og formidling

Ti trin til succesfuld undervisning

Uden en god plan bliver undervisningen sjældent god. Har du selv undervist, så vil du sikkert give mig ret. God undervisning kræver nemlig forberedelse og refleksioner om, hvordan du bedst skaber et læringsmiljø, hvor både elevernes sociale og faglige udvikling og trivsel er i fokus.

Her er ti vigtige ting, du som lærer bør huske, når du planlægger din undervisning. Hvad end det er 45 minutter eller længere forløb:

 1. Forhåndsviden?
  Hvilke elever går i klassen? Er der nogle særlige hensyn at tage, nogle dynamikker du skal være opmærksom på? Hvad har klassen arbejdet med på før i relation til det valgte emne? Får du ikke styr på disse spørgsmål, så kan du let tabe hele undervisningen på gulvet fra starten.

 2. Læringsmål:
  Gør det tydeligt for dig selv og eleverne, hvilke konkrete ting de vil få ud af den planlagte undervisning. Du behøver ikke læringsmål på alt, men et tydeligt fokus og en rød tråd ift. dette vil gøre det lettere for eleverne at forstå hvad der forventes, og hvad de skal opnå.

 3. Differentiering:
  Brug din viden om elevernes forskellige niveauer, viden, læringsstile og behov i dit arbejde med at planlægge, hvilke aktiviteter og materialer du vil anvende. Nogle øvelser og indhold passer måske til alle, mens du med andet må tilpasse og justere efter en eller flere af eleverne.

 4. Elevaktivering:
  Tænk nøje over, hvordan du vil gøre dine elever aktive undervejs. Brug gruppearbejde, diskussioner, hands-on aktiviteter og forskellige analoge og digitale redskaber for at gøre undervisningen mere levende og involverende.

 5. Forbindelse til virkeligheden:
  Noget vi også ved virker er, hvis eleverne har en opfattelse af, at det du ønsker at lære dem har en forbindelse til den virkelighed, de lever i. Prøv derfor så vidt muligt at relatere undervisningsindholdet til elevernes hverdag og virkelige situationer. Gøres dette på en måde, hvor det ikke bliver søgt, så vil det øge elevernes motivation og engagement i undervisningen.

 6. Din rolle som lærer:
  Gør dig tanker over, hvordan du skal agere som lærer. Tænk gerne klare regler og rutiner ind fx i forbindelse med værkstedsarbejde. Overvej, om du nogle gange skal læne dig tilbage og lade eleverne arbejde en masse selv, mens du andre gange er igangsætteren.

 7. Tidsstyring:
  Det lyder måske banalt når jeg skriver, at du skal planlægge lektionerne med realistiske tidsrammer for hver aktivitet. Men det er alfa og omega, at du sørger for at have nok tid til gennemgang, diskussion, øvelser, evaluering og ikke mindst refleksion uden at du skynder på eleverne eller lave alt for hurtige gennemgange af fx en valgt tekst.

 8. Evaluering og feedback:
  Tænk fra starten af din planlægning over, hvordan du ved hjælp af evaluering og feedback bedst muligt understøtter elevernes progression. Indtænk derfor hvordan og hvornår eleverne skal evalueres. Tænk både formativ og summativ evaluering ind.

 9. Din start:
  En god start er alfa og omega, hvis du vil have eleverne engagerede. Tænk nøje over, hvordan du vil fange deres opmærksomhed, hvordan du vil gøre dem nysgerrige og hvordan du vil inddrage dem fra start af. Overvej også, hvordan du vil præsentere de valgte læringsmål, aktiviteter og din måde at give feedback og evaluere løbende og til slut.

 10. Refleksion og justering:
  Sæt tid af til løbende at reflektere over undervisningen, klassens reaktioner og vær åben for at justere din plan og dine metoder baseret på dine oplevelser og feedback fra eleverne. På den måde sikrer du dig det bedst mulige udbytte af det planlagte forløb, du viser eleverne at du lytter og husker du at skrive din tanker og fund ned, så har du også en del forarbejde på plads til næste forløb, du skal planlægge.

Disse 10 punkter er på ingen måde mejslet i sten, men tager du stilling til ovenstående i din planlægning, så er jeg sikker på at undervisningen bliver mere effektiv, engagerende og en god oplevelse for både dig og dine elever.