Undervisning og formidling

Brugen af skærme i skolen

Som jeg vist har nævnt, så var debatten om brugen af skærme i skolen en af de ting, der fik mig til at lave Lærerundersøgelsen tilbage i 2022. 

Påstande føg gennem luften, læserbreve, LinkedIn-opslag og prægede en debat, hvor jeg manglede noget fakta. 

Sidste års resultater

Derfor spurgte jeg ind bl.a. ind  til, hvor ofte lærerne anvendte digitale læremidler. Svarene sammenholdt jeg så med data om, hvor meget de fx havde været lærere, hvor mange fag de underviste i uden linjefagskompetence m.m.. 

Men jeg havde glemt at spørge ind til, hvordan skærmene blev brugt.

Derfor spurgte jeg også ind til det i 2023. 

Hvor ofte tror du, at eleverne sidder med et digitalt læremiddel i alle fag? 

Inden jeg giver dig dette års svar, så kom gerne med et bud på, hvor mange af lærerne, der svarede “i alle mine lektioner” på spørgsmålet om, hvor ofte de anvender digitale læremidler. 

Ret skal være ret, så kan det efterfølgende spørgsmål have påvirket svarprocenterne. Her spørger jeg nemlig ind til, hvad skærmene primært bruges til, hvilket jeg ikke spurgte ind til i 2022.  

Tallet er faktisk faldet en smule

Gættede du på 206 lærere, så tager jeg hatten af. Det er nemlig helt rigtigt. 

206 lærere har svaret, at de anvender digitale læremidler i alle deres lektioner. Det svarer til 15,8%, hvilket er et fald fra sidste års 20%.

Nogle lærerne har uddybet lidt og skriver fx “Vores bogsystem har jeg altid på tavlen som en almindelig bog” og “Jeg er sproglærer, er så analog som muligt, men nogle ting er smartest på skærmen, lytteøvelser, ordforrådstræning”, mens andre nævner små videoer i sprogundervisningen. 

Brugen af skærm i skolen
Moderat brug, eller?

Den næste mulighed var digitale læremidler 1-2 gange om dagen, hvilket 39,4% af deltagerne svarede. Det er en lille stigning på 0.5% i forhold til forrige undersøgelse. 

Med 31% af stemmerne kommer “1-2 gange om ugen” ind på tredjepladsen. Her er der tale om et lille fald fra forrige undersøgelse, hvor tallet var 33,8%. 

“Et par gange om måneden” er steget fra 6,9% til 14% og så kommer vi til det interessante. Hvor mange lærere holder stand helt uden brug af digitale læremidler i en skole, der ellers har ry for at være gennemdigitaliseret? 

18 lærere har valgt at svare “aldrig” på spørgsmålet, hvilket svarer til 1,4%. Igen ser vi et fald, der denne gang er fra 1,9% af lærerne. 

Hvem bruger skærmen mest i skolen?

I undersøgelsen spurgte jeg bl.a. til ind, hvilke klassetrin lærerne underviste på, deres linjefagskompetencer og anciennitet.

Det gjorde jeg bl.a. for at finde ud af, om der fx er forskel på, hvor meget digitale læremidler bliver brugt. 

Ser vi på tallene, så er der en klar overvægt af udskolingslærere, der bruger digitale læremidler i alle deres fag. Dobbelt så mange som mellemtrinslærerne. Og fire gange flere, end indskolingslærere.

Mulighederne med færre gange har fået flest stemmer i indskolingen. På nær muligheden “Aldrig”, hvor der er dobbelt så mange udskolingslærere som indskolingslærere, der har valgt den mulighed, men nu var det også kun 18, der valgte den mulighed. 

I lighed med sidste år var jeg også nysgerrig på, om der ville være forskel i anvendelse af digitale læremidler alt efter, hvor mange timer lærerne underviste i fag, som de ikke havde linjefagskompetence eller stor erfaring med.

Det lader ikke til at være tilfældet, når jeg kigger på data.

Der er skam meget mere om brugen af skærme i skolen!

Da jeg startede ud med denne artikel var tanken, at jeg kunne svare på alle de spørgsmål, som jeg havde behov for i én artikel.

Det kunne jeg sikkert også, men så var det blevet en meget lang artikel.

Du må derfor have en smule tålmodighed med mig.

Men bare rolig – med ét enkelt klik, kan du læse den næste artikel, hvor fokus er på hvem der bruger skærmene mest, kampen om elevernes opmærksomhed og hvor du bliver klogere på, hvordan det ser ud med mobilpolitikker rundt om på skolerne:

Af Anders Peter Nielsen, januar 2023.

p.s.: er du nysgerrig på mere og vil du være sikker på ikke at gå glip af kommende artikler?

Så skriv dig op til mit nyhedsbrev: