Undervisning og formidling

Feedback til medarbejdere

Måske lidt mærkeligt, men jeg starter allerede med en lille reklamation. Denne artikel handler nemlig ikke kun om feedback til dine medarbejdere. Den handler også om, hvordan du som skoleleder får skabt en god feedbackkultur medarbejderne imellem.

En god feedbackkultur blandt de voksne er vigtig

En sund feedbackkultur på en skole er afgørende for at fremme vækst, trivsel, udvikling og læring.

Her kunne artiklen sådan set godt stoppe.

Men nu du alligevel har klikket dig ind på den, så vil du måske gerne læse lidt mere om, hvorfor en god feedbackkultur er vigtig?

Nu er det ikke noget, som jeg bare har fundet på, fordi jeg selv mener, at feedback er vigtigt. Flere forskere har undersøgt og afklaret betydningen af en god feedbackkultur som et væsentligt element i at skabe et dynamisk og produktivt lærings- og arbejdsmiljø.

Sådan et miljø lyder godt for både elever, medarbejdere og ledelsen på en skole.

Fokus i teksten her er på feedbackkulturen blandt de voksne på skolen. Men den kunne for så vidt og handle om eleverne (feedback og elever, kan du læse mere om her).

God feedback øger folks præstationer

En god feedbackkultur er blandt andet afgørende for at skabe vækst og præstation i organisationer. Måske lidt virksomhedsagtigt (det er også hentet fra Harvard Business Review). Nu er skolen jo ikke et sted, der ligefrem skal skabe vækst som fx en mere klassisk virksomhed.

Feedback til medarbejdere

Men måske kan vi alligevel godt skele lidt til de undersøgelser, der er lavet på feedback i virksomheder?

Medarbejdernes styrker og svagheder

Fx viser det sig, at gennem regelmæssig og konstruktiv feedback får medarbejdere mulighed for at forbedre deres færdigheder, identificere styrker og svagheder samt arbejde mod fælles mål.

Det fælles mål er let at oversætte til de rammer for en god skole, der er beskrevet i din skoles værdisæt.

Men hvor tit er det lige, at I får talt om hinandens færdigheder, styrker og svagheder på din skole? Mit indtryk er, at det ikke sker så tit igen på landets skoler.

I hvert fald ikke systematisk.

Feedback påvirker også motivationen og engagementet

Gallup har også set nærmere på feedback . Deres undersøgelser viste, at medarbejdere, der regelmæssigt modtager feedback, er mere motiverede og engagerede på arbejdspladsen. Ifølge de medarbejdere, der deltog i undersøgelsen, fungerer god feedback som en drivkraft for medarbejdernes motivation.

Den gode feedback er nemlig med til at anerkende deres indsats og guide dem mod forbedring.

Skab et trygt og eksperimenterende miljø

Går vi til psykologien og ser på, hvad fx Carol Dweck mener om feedback. Så betoner hun vigtigheden af at vi skaber et trygt og understøttende læringsmiljø. Her tager jeg det med ift. de voksne på skolen, men vi ønsker jo også, at de udvikler sig og lærer nyt.

Her vil en god feedbackkultur være med til at sikre et miljø på skolen, hvor lærerne og pædagogerne tør prøve nye ting af i undervisningen og/eller relationsarbejdet med eleverne.

Øvelser gør mester

At få skabt et trygt og understøttende læringsmiljø kræver bl.a. at lærerne og pædagogerne får mulighed for at reflektere og evaluere mere på egen praksis. Nogle gange er det let at skabe den type refleksion, mens det andre gange skal hjælpes på vej.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at starte med at skabe et fælles sprog og bruge en håndfuld af de samme redskaber/øvelser i processen med at få skabt det helt rette miljø for en åben og nysgerrig dialog.

Forventningsafstemning er alfa og omega

Hvis miljøet omkring feedbacken skal være rart, så er det vigtigt at begge parter er indforstået med, hvad der gives feedback på. Eller, hvad der inden for rimelighedens grænser kan forventes få feedback på.

Her kan det være oplagt fx på forhånd at lave nogle mål, eller aftale nogle rammer for, hvad du som leder skal være opmærksom på, observere på og løbende og/eller afslutningsvis give feedback på.

Hvordan du kan gribe arbejdet med sådanne mål og rammer an kan du læse mere om i artiklen SMARTe mål i skolen, hvor der også er eksempler på forløb.

Som skoleleder skal du gå forrest

Der er mange måder at være leder på. Alt for mange til, at jeg kan nå rundt om dem alle her.

Men ønsker du ovenstående feedbackkultur på din skole, så vil jeg klart anbefale at ledelsen går forrest og viser medarbejderne vejen.

Bl.a. ved at være i regelmæssig dialog med medarbejderne, stille spørgsmål og være nysgerrig på praksis, lytte og ved fremelske et miljø, hvor dialogen om praksis både mellem medarbejderen og med ledelsen er i fokus.  

God feedback kræver tid

Både tid til i det daglige at være opsøgende og nysgerrig, tid til at kunne observere og give sparring på fx undervisningen, men også tid til fx at deltage aktivt i teammøder og lignende på skolen.

Og så kræver det, at der følges op.

Både på de små ting ved historietimen, der blev talt om over frokosten. Om de større forløb med en elevgruppe, eller hvad der er blevet talt om på et af de møder, hvor en eller flere fra ledelsen deltog. 

Måske kræver det også, at der tænkes nyt om den måde, der normalt gives feedback til medarbejderne?

Her kan du finde inspiration i en liste jeg fandt, der er udarbejdet af Brené Brown. Listen har Brené givet titlen Dare to Lead og på den finder du nogle huskeregler, der er værd at notere sig, inden du fx har den næste samtale med en medarbejder om vedkommendes arbejde.

Hvordan ser det ud på andre skoler?

Nu kan jeg hverken vide, hvordan det ser ud på din skole. Eller på resten af landets skoler.

Men i Skolelederundersøgelsen spurgte jeg lidt ind til det med feedback og dialog med medarbejderne.

Hvad de deltagende skoleledere svarede, kan du læse lige her: Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Det med feedback kom også til at fylde lidt i Lærerundersøgelsen, så er du nysgerrig på, hvordan lærerne oplever at få feedback af deres ledere, så kan du læse mere om det lige her: Får lærere nok feedback?

Tips til, hvordan I kan arbejde med feedback på din skole

Nu kunne jeg godt skrive en masse tips og gode øvelser til dig på siden her. Men for at minde dig om det (og måske sørge for, at du forpligter dig en smule), så har jeg tænkt mig at dele de forskellige tips og øvelser med dig på en anden måde.

Jeg har nemlig lavet et lille program, som du får tilsendt pr. mail.

En gang om ugen i 6 uger, vil du modtage en øvelse eller opgave, du bruge i dialogen med resten af ledelsesteamet og/eller medarbejderne.

Afslutningsvis vil jeg så bede dig om lidt feedback på, hvordan programmets indhold har været.

Lyder det interessant?

Så skriv dig op til forløbet: