Undervisning og formidling

Udfordringerne ved lærerjobbet

Hovedformålet med Lærerundersøgelsen er jo at blive klogere på livet som lærer.
Udfordringerne ved lærerjobbet er jo i den forbindelse også noget, der er værd at sætte sig ind ind.

Men hvilke er de største, hvis vi spørger lærerne?

Udfordringerne ved lærerjobbet

Forrige artikel fokuserede på alt det, som lærerne var glade for ved jobbet. Her lå eleverne klar på førstepladsen. 

Hvilke udfordringer kunne lærerne vælge?

Inden jeg fortæller dig, hvordan “eleverne og deres måde at opføre sig på” klarede sig, da spørgsmålet lød: “Hvad er de to største udfordringer ved lærergerningen?”, vil jeg lige præsentere dig for de andre muligheder, lærernn kunne vælge mellem:

  • Manglende tid til forberedelse
  • Ikke nok muligheder for at vælge materialer til undervisning
  • Omfanget af skole-hjemsamarbejdet
  • Eleverne og deres måde at opføre sig på
  • Manglende samarbejde med kollegaer
  • Manglende samarbejde med ledelsen
  • Mobiltelefoner og andre digitale forstyrrelser

Her kom jeg også til at lave kategorien “Andet”, hvor lærerne selv kunne skrive.

Det valgte 16 at gøre, før jeg lukkede ned for den mulighed. 14 af svarene passer ind i ovenstående, mens én ønskede bedre faglokaler og én svarede “kommunale “ideer”, der begrænser”.

Jeg skylder også lige at nævne, at “Mobiltelefoner og andre digitale forstyrrelser” ikke var en mulighed i forrige undersøgelse, hvilket gør at tallene ikke kan sammenlignes en til en. 

Hvad er så lærernes største udfordring? 

Uden trommehvirvel og anden udenomssnak, så lad os komme direkte til svaret på, hvad der i 2023 var lærernes største udfordring:

“Manglende tid til forberedelse”, der er blevet valgt af 66,5%.. 

Det kommer næppe som den store overraskelse, da tid til forberedelse har været et varmt samtaleemne siden reformen tilbage i 2013. I 2022 svarede 66,8% at manglende forberedelse var en udfordring, så der er vist ikke tale om den store ændring på det punkt.

Vi ved jo begge to, at god undervisning og godt relationsarbejde kræver tid. Det samme gør de mange fine tiltag som co-teaching, professionelle læringsfællesskaber og alt det andet, som implementeres rundt om på landet skoler. 

Det er vel bare at håbe, at politikerne snart lytter og finder penge til noget mere tid? 

Nummer 2 på listen overrasker mig ikke

Da jeg lavede undersøgelsen første gang overraskede det mig, at “eleverne og deres måde at opføre sig på” lå nummer to på listen over, hvad der udfordrede lærerne mest. 

Derfor overrasker det mig ikke, at det igen er den valgmulighed, der kommer ind på andenpladsen. 737 lærere har valgt det som den ene af deres to, hvilket svarer til 56,5% af stemmerne. Et fald på 0,5% ift. forrige undersøgelse. 

Heldigvis er det mit indtryk, at vi tør tale mere åbent om, at ikke alle elever opfører sig helt som det ville passe fællesskabet bedst. Og at vi samtidig deler gode råd og erfaringer med, hvordan vi bedst kan inkludere flest mulige elever i fællesskabet. 

Nu skal vi heller ikke glemme, at 90% af lærerne jo svarede, at eleverne også var det, de holdt allermest af ved jobbet. Så helt skidt kan det ikke være. 

Med de kære børn følger de kære forældre

Det er næsten så sikkert som amen i kirken, at eleverne har forældre. Og netop forældrene følger da også eleverne tæt her på listen. 

Omfanget af skole-hjemsamarbejdet tager nemlig tredjepladsen med 30,5% af stemmerne, hvilket er et fald på 4,5%. 

Inden du trykker “Svar til alle” for at sprede det gode budskab inde på AULA, så skyldes faldet måske den ekstra mulighed med mobiltelefoner. Netop AULA er der også fokus på i skoledebatten og her kommer vi forhåbentlig til at se nogle ændringer både i kultur og funktioner, der vil gavne samarbejdet mellem skole og hjem.

For jeg oplever heldigvis rigtigt mange lærere, skoleledere og pædagoger, der netop gerne vil samarbejde med forældrene. Jeg oplever også forældre, der meget gerne vil samarbejde den anden vej. 

Men vi skal blive bedre til, som forældre, at stole på, at det gør deres bedste ovre på vores børns skole. Og at de vil vores børn det bedste.

Ellers bliver samarbejdet svært. 

Lad nu lærerne vælge deres materialer selv!

Indrømmet – det er en af mine store kæpheste: Lærernes muligheder for selv at vælge materiale.

Derfor kom den igen med på listen over valgmuligheder.

19% har i 2023 markeret, at manglende muligheder for selv at vælge deres materialer er en af de største udfordringer ved deres arbejde. Desværre passer det meget godt med de 36,5%, der på et senere spørgsmål har svaret, at de ikke har mulighed for at vælge de læremidler, som de kan anvende med eleverne. 

Det må vi altså kunne gøre bedre, tænker jeg, da tallet igen ikke har flyttet sig meget ift. sidste undersøgelse.. 

Der skal næste målfoto til…

Manglende samarbejde med ledelsen er den næste valgmulighed på listen. Med 14,5% af stemmerne, hvilket svarer til 189 af deltagerne.

Et fald fra forrige undersøgelse, men vi kommer nok ikke helt uden om at skolelederne er travle folk, der måske ikke altid har den fornødne tid til at kunne samarbejde mere med deres medarbejdere. 

Mellem os to, så oplever jeg også, på de skoler, hvor jeg laver forløb, at der tit opstår misforståelse mellem medarbejderne og ledelsen. Enten på grund af “plejer”, misforståelser eller andet, der ofte kunne løses ved bedre og tydeligere kommunikation. 

Tæt efter samarbejdet med ledelsen finder vi valgmuligheden “Manglende samarbejde med kollegaer” med 12% af stemmerne. Om det tal er højt eller lavt vil jeg lade dig vurdere.

Men jeg oplever klart de gladeste og mest tilfredse lærere de steder, hvor samarbejdet i teamet fungerer godt. Nogle gange skal der heldigvis ikke meget til for at gøre det endnu bedre.

Er du nysgerrig på, hvad skolelederne svarede ift. deres udfordringer og det med medarbejderne og teamsamarbejde, så er der to artikler fra Skolelederundersøgelsen, der vil være oplagte at dykke ned i.  

Årets store overraskelse!

Du har sikkert længe siddet og tænkt “han har da glemt en valgmulighed”.

I hvert fald, hvis du som jeg, havde regnet med at “Mobiltelefoner og andre digitale forstyrrelser” ville få en højere placering. 

Ved sidste undersøgelse glemte jeg at tage den valgmulighed med. For kort efter jeg havde indsamlet svarene, svingede skærmdebatten for alvor over og kom til at handle meget om mobiltelefoner. 

De var, skulle man tro en del af de toneangivende stemmer i debatten, noget Fanden har skabt. Trods argumenter om mobilpolitik fra både DLF og Skolelederforeningen kom der borgerforslag og meget andet på banen.  

Rigtig gode tiltag for at løse en udfordring med unge og brug af deres telefoner. Men måske mest på hjemmefronten? 

For spørger vi lærerne, så er det kun 8,9%, der opfatter det som en af de største udfordringer ved at være lærer. Det svarer til 116 lærere. 

Jeg siger ikke, at telefoner ikke kan være et forstyrrende element i skolen. Måske er det bare ikke så stort et problem, når vi spørgerne de lærere, der er ude i virkeligheden?

Hvad ville du fokusere på at løse først?

Med tanke på, hvor mange lærere, der valgte eleverne som det bedste ved jobbet, så ville jeg nok fokusere på udfordringen med eleverne og deres måde at opføre sig på. 

Men her må vi nok også bare sande, at tingene hænger sammen. 

Er det fx ikke fair at antage, at hvis læreren fik mere tid til at forberede undervisningen, så ville den blive mere motiverende. Bliver undervisningen mere motiverende, så opfører eleverne sig måske også anderledes. Opfører eleverne sig anderledes, så reagerer forældrene måske også anderledes…

Mit håb er, at en skoleleder eller to læser med og får inspiration til områder, hvor de måske skal støtte endnu mere op. 

Tal for udfordringerne med dine kollegaer

Og at lærerne derude måske tager artiklen her med til et teammøde og taler om, hvad de ser som de største udfordringer i deres team. For så sammen at finde ud af, hvordan de bedst kan arbejde med netop de udfordringer.

Nu får jeg næppe svaret på, hvad du ville ændre først.

Men jeg håber, at du vil gøre dig nogle overvejelser om, hvilke af udfordringerne du selv kan påvirke.

Af Anders Peter Nielsen, januar 2023.

Vil du ikke gå glip af næste artikel om Lærerundersøgelsen?

Er du nysgerrig på mere og vil være sikker på ikke at gå glip af næste artikel, så skriv dig op til mit nyhedsbrev: